در این دسته آموزشهای  نرم افزار AutoCAD Civil 3D قرار داده می شود.

AutoCAD Civil 3D 

2 محصول وجود دارد.

این آموزش از شرکت InfiniteSkills و مبتی بر پروژه می باشد.در این آموزش مربی ، ایزارها و تکنیک های مورد نیاز برای کار با طراحی مهندسی عمران می پردازد

3,400 تومان

ر این آموزش کاربردی نرم افزار AutoCAD Civil 3D از سایت معتبر InfiniteSkills ،مربی ست کوهن ، ابزار ها و تکنیک های مورد نیاز برای کار با این برنامه را به شما می آموزد

3,900 تومان
نمایش 1 - 2 از 2 مورد

بالا