در این شاخه آموزش های نرم افزار CINEMA 4D در زمینه معماری موجود می باشد

CINEMA 4D 

یک محصل وجود دارد.

روند مدل سازی فضای داخلی برای سه بعدی کاران دلهره آور به نظر می رسد, در این دوره، مدل سازی بر اساس تصاویر واقعی نمای داخلی در نرم افزار CINEMA 4Dانجام می شود.

3,900 تومان
نمایش 1 - 1 از 1 مورد

بالا