در این دسته آموزش نرم افزار Inventor قرار داده می شود.

Inventor 

یک محصل وجود دارد.

در این دوره آموزشی نرم افزار Inventor ، مربی دوره John Helfen ، رابط کاربری و فرآیندهای کلیدی سیستم طراحی پارامتریک از جمله : طراحی ، نقاشی ، مدلسازی قطعات و اسمبلی های ساختمان را یاد می دهد. با این برنامه میتوانید قطعات ، اسمبلها و مستندات رو برای تولید ، ایجاد نمایید.

3,400 تومان
نمایش 1 - 1 از 1 مورد

بالا