Dynamo 

یک محصل وجود دارد.

افزایش جریان کاری طراحی پنل وابزار اسکریپت سازی بصری برای ریویت با Autodesk Dynamo صورت می پذیرد. در این دوره، کولین مکران، نحوه استفاده از دینامو را برای توصیف منطق یک پروژه، ارتباط و مستندات یک facade پیچیده با پنل های مسطح را آموزش میدهد و پنلهایی را نیز در ریویت ارائه می دهد.

2,900 تومان
مشاهده سریع
نمایش 1 - 1 از 1 مورد

بالا