در این دسته آموزش نرم افزار Revit MEP قرار داده می شود.

Revit MEP 

یک محصل وجود دارد.

این آموزش از دیجیتال توتورز ، اصول اولیه طراحی در مدلسازی مدارات الکتریکی در  Revit MEP را پوشش می دهد. این آموزش ، نحوه کار با تنظیمات الکتریکی مانند انواع سیم کشی ، تعاریف ولتاژ و حتی سیستمهای توزیع را دربر میگیرد.

2,900 تومان
مشاهده سریع
نمایش 1 - 1 از 1 مورد

بالا